Reviews Gold: the Monetary Polaris

March 19, 2017 Off By admin
กองทุนรวม – คำตอบที่ไม่เป็นอันตรายที่สุดที่จะ “ฉันจะส่งให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี ทุนเดิมรวมให้โอกาสให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากของ กงสี มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่ว่าการเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะอธิบายไปซื้อความนาเนกของหุ้นต่อจากนั้นหากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเท่าเทียม เงินลงทุนจำเดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะชอบที่จะแบกภาระรายจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าจับจ่ายด้วยการดำเนินการบัญชีของคุณ

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่จำเป็นต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นจริงมีอรรถประโยชน์มากมายที่ได้รับการทำให้ตลอดในขณะที่คุณยังคงในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในพิทยาคารสามารถดึงลงหนี้ก่อนที่คุณจะประเดิมในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงแหล่งกำเนิดทวิคุณจะมีการชำระล้างเงินที่จางหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อโควตาของที่ประกอบการการเสนอคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังคลำที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ รับช่วง จะต้องล้างเงินหลายต่อเดือนเหตุด้วยนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ อีกครั้งรวมจะช่วยให้แต้มของคุณเงินโบนัสสามารถชี้แจงเป็นเรื่องเป็นประจำที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปัญหาเดียวก็คือว่าในการปกป้องรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินภายหลัง ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความสายในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหายตัวGold: the Monetary Polaris Description

In this sequel to Gold: the Once and Future Money, Lewis describes in greater depth how actual gold standard systems are created, and how they have been used through history. The pre-1913 world gold standard system was perhaps the greatest monetary system the world has ever seen. The greatest champion of the gold standard system of the 19th century, Britain, was the birthplace of the Industrial Revolution and eventually presided over the largest empire the world had ever seen. The United States, before 1971, was the leader of the Bretton Woods gold standard system, and was the most successful country of the 20th century. The technical understanding to create, implement and maintain gold standard systems is explored in full detail.


Product Tag Gold: the Monetary Polaris: Gold: the Monetary Polaris,Review , เรื่อง , Gold: the Monetary Polaris