Review The End of Money: Toward a New, World Economy under the Credit Unit System

March 24, 2017 Off By admin
การรวมเงินยืมของนักเรียนคือการเสริมของเงินให้สินเชื่อนิสิตหลายคนและจะทำเพื่อประหยัดเงินในดอกและเพื่อความสะดวกของการชำระเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรฟังรู้เรื่องเกี่ยวกับการควบรวมกิจจานุกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวคราวที่คุณพึงปรารถนาในการตัดสินใจเป็นจุดท้ายที่สุดที่กวาดล้างหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการชี้แจงของเสนอที่มี กองกลาง สืบสวนหนี้ของคุณในการทดลองเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความน่าเชื่อถือสมบูรณ์มี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น เหตุฉะนี้ถ้าไม่มีเหตุอย่างอื่นให้ตรวจสอบที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเงินเชื่อของคุณเป็นจุดทีหลังที่ต้องถี่ถ้วนกับการกลับกันที่อยู่อีเมลของคุณหรือเคลื่อน หนึ่งหรือสองอักขระผิดหรือเลว, แนวที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณแยกออกในราคา คุณอาจสูญเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน ครั้นแล้วจึงไม่รู้ของ กงสี ใด ๆ ที่มีอย่างเข้มแข็งเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับความเกื้อกูลผ่านทางอีเมล์

The End of Money: Toward a New, World Economy under the Credit Unit System Description

The End of Money: Toward a New, World Economy under the Credit Unit System describes a viable replacement for the monetary system.Humanity has made incredible strides in so many areas – in computers, communications, medicine, the physical sciences, transportation, etc. – yet it continues to hold on to an economic system that has been in use for centuries. Money has changed in form and no longer entails just metal coins and paper currency, but also credit/debit cards, electronic money, etc. Even so, it is still age-old money dressed up in modern forms and it is keeping humanity from evolving into a society in which everybody is prosperous, thriving and happy. Under the Credit Unit System:1) The monetary system and all forms of money are eliminated, as is everything connected with them: profits/losses; costs of production, distribution and consumption; wages; taxes; insurance; accounting and bookkeeping; financial institutions; stocks and bonds; economic cycles entailing inflation, deflation and stagflation; exchange rates; etc. There are no corporations or for-profit companies. There is no gulf between the rich and the poor.2) All the basic material things needed for a prosperous life, such as food staples, total health care, basic housing, public transportation, utilities, basic clothing and basic education are freely provided to everyone.3) All money-related crimes, corruption, exploitation and identity theft are eliminated. Moreover, money-caused marital problems, suicides and chemical addictions are eliminated. 4) Viable solutions that cost nothing can be implemented for climate change, pollution cleanup, food and water shortages, and all such dire problems. Individuals are compensated for their labor with Credit Units or CUs, which are units of value that are periodically issued to individuals’ personal file by a central computer; they do not receive CUs from the entity they work for. Individuals receive CUs according to their job position and the length of time they have been employed at that position. They do not receive CUs for the services they provide or for the products they produce or distribute. For instance, a doctor receives X number of CUs for being a doctor, not for the services she provides as a doctor. A wheat farmer receives X number of CUs for being a wheat farmer, not for the wheat he produces. A computer store owner receives X number of CUs for being a computer store owner, not for the computer products she offers. Since there are no costs of doing business at any point along the production chain, the items mentioned in #2 above can be provided to everyone CU-free. They use their CUs to acquire products and services beyond these CU-free basics. When a person acquires such a product or service, the CUs are deleted from his or her personal file. They do not go to the business (businesses and other non-flesh-and blood entities cannot receive CUs). They do not go anywhere – they simply vanish. Lastly, CUs are non-transferrable from one individual to another, or from a person to him or herself. If person X wants to transfer her car to person Y for an agreed-upon number of CUs, they both have to go to a Credit Unit Service Center, where an authorized employee adds the agreed-upon number of CUs to X’s personal file and deletes that number from Y’s personal file. The CUs are not transferred from X’s file to Y’s file. All property transfers are carried out in this way. Thus bribery and embezzlement are impossible. The book goes into much more detail regarding these procedures and it explains how the Credit Unit System would be implemented and how it would apply to other areas such as credit, retirement, the legal system, R&D, government, business entities, etc. It explains the 3 fatal flaws inherent to the monetary system and how the Credit Unit System eliminates them.ตั๋วเงินฝาก – หากคุณปรารถนาที่จะขี้เล่นตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณศักยลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการออกทุนในสมัยใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับแขกบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกลงทัณฑ์ถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลั่นกลอนในงวด


Tag The End of Money: Toward a New, World Economy under the Credit Unit System: The End of Money: Toward a New, World Economy under the Credit Unit System,เรื่อง , แนะนำ , The End of Money: Toward a New, World Economy under the Credit Unit System