Review The End of Laissez-Faire: The Economic Consequences of the Peace (Great Minds)

August 12, 2016 Off By admin
โพยออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปลอดภัยที่สุดของเงินลงเงินทั้งหมดที่มีและคุณมีอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณโลภ แบงก์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณก็เพราะว่าคุณลุ้นให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การออกทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์แบบด้วยผู้ที่มีความพึงพอใจกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่ชี้แจงโดยธนาคาร (เก็งร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่ม


The End of Laissez-Faire: The Economic Consequences of the Peace (Great Minds) Description

John Maynard Keynes (1883-1946) was the most influential economist of the first half of the twentieth century. During both world wars he was an adviser to the British treasury, and his theory of government stimulation of the economy through deficit spending influenced Franklin D. Roosevelt’s “New Deal” administration. The mass unemployment caused by the Great Depression inspired his most famous work, General Theory of Employment, Interest and Money (1935-36).
Keynes first gained widespread prominence immediately following World War I, when he attended the Versailles peace conference as an economic adviser to British Prime Minister David Lloyd George. Disgusted with the harshly punitive and unrealistic provisions of the Versailles Treaty, as well as the political chicanery and general incompetence of the chief participants, he published The Economic Consequences of the Peace in 1919. This book gained a good deal of notoriety because of its withering portraits of both French premier Georges Clemenceau and U.S. President Woodrow Wilson. Keynes described Clemenceau as motivated only by shortsighted nationalistic goals and vindictiveness, which aimed at crippling Germany for generations no matter what the consequences to the rest of Europe. He found fault with Wilson for his ivory tower idealism, lack of diplomatic savvy, and unfamiliarity with the political realities of Europe. This ineffectual combination ultimately dashed his best hopes for a League of Nations and a just resolution to the war in Europe. In a point-by-point analysis Keynes makes clear the ruinous consequences of the treaty to all of Europe and proposes substantial modifications. Unfortunately, few appreciated Keynes’s prescience, and he saw his worst fears realized in the rise of Hitler and the devastation of World War II.
In The End of Laissez-Faire (1926) he presents a brief historical review of laissez-faire economic policy. Though he agrees in principle that a marketplace of free individuals pursuing their own self-interest without government interference has a better chance of improving society’s economic situation than socialist alternatives, he suggests that government can play a constructive role in protecting individuals from the worst harms of capitalism’s cycles, especially as concerns unemployment. Other useful government functions are the dissemination of information relating to business conditions, encouraging savings and investment along “nationally productive channels,” and forming a national policy about the size of population.
Keynes’s brilliant mind and lucid writing are evident on every page. Both of these works are still well worth reading for his many stimulating ideas and profound knowledge of economics.

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนศรัทธาว่าการรวมเงินกู้ผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่พิทยาลัย ในความเป็นจริงมีผลดีมากมายที่ได้รับการทำต่อในขณะที่คุณยังดำรงในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนิสิตขณะที่อยู่ในสถานที่เรียนสามารถหดหายหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดกำเนิดระแวดระวังเหยื่อล่อเมื่อคุณทำงบการเงินรวมเงินให้กู้ ในตำแหน่งที่เราเข้าใกล้จุดสำเร็จของวิทยาลัยอาชีวะของเขาที่คุณได้รับไม่ต้องคลางแคลงจำนวนของใบปลิว, รายงานและอีเมล์เกี่ยวกับการรวมเงินให้สินเชื่อของคุณ แต่ละ หุ้นส่วน มีเหตุผลที่คุณควรจะไปกับพวกเขาเพราะด้วยการรวมของพวกเขาใด ๆ จะอย่างไรก็ตามคุณควรทราบว่าบางครั้งมีหลายจับปฏิญาณเหล่านั้นทั้งหมด เมธาเกี่ยวการจับสามารถสนับสนุนให้คุณเตรียมตัวความพร้อมที่จะทำให้การตัดสินใจที่เฉียบแหลมในการควบรวมกิจการของเงินกู้ อย่าวางการควบรวมธุรกิจแรกของการจำหน่ายที่ตกอยู่ในตักของคุณ ดูอย่างละเอียดตัวเลือกที่ถูกส่งไปยังคุณกลอุบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กงสี มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนรากเหง้าหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการคุ้มครองเป็นเงินกู้นักเรียนTag The End of Laissez-Faire: The Economic Consequences of the Peace (Great Minds): The End of Laissez-Faire: The Economic Consequences of the Peace (Great Minds),รีวิว , Reviews , The End of Laissez-Faire: The Economic Consequences of the Peace (Great Minds)