Review How to Collect the Money People Owe You

February 10, 2018 Off By admin
การลงทุนมาพรึบกับผลร้ายของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีเช่นไรอย่างที่สามารถให้คุณห่างจากการถึงที่หมายทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระแหม่ที่ดีหรือมีพื้นดินเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงคราวที่คุณอย่างเอาจริงดูลาดเลาการลงทุนเวิกให้คุณ บางส่วนของลู่ทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังสามารถค้นหามีดังนี้:

การควบรวมกิจการเงินกู้นักเรียน ปัจจุบันนี้ มันเป็นความจริงว่าเกือบครึ่งหนึ่งของนิสิตทุกคนจบการศึกษาที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้เด็กนักเรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 เน้นไปที่ นั่นเป็นประชากรทั้งหมดของคนคนหนุ่มคนสาวที่มีหนี้ที่มือหนักและการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่พิทยาคารประโยชน์จากการควบรวมกิจจานุกิจของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานที่เรียนคือการที่คุณสามารถเบี่ยงบ่ายการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความเอาใจใส่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้สินเชื่อนักเรียนแห่งชาติทวีคูณอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่คุ้มครองไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลงกลอนเหยื่อโอกาสอันควรน้อยของอัตราที่ทันอกทันใจของการเพิ่มเงินพิเศษสามารถอธิบายเป็นเรื่องเทพนิรมิตที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ข้อสงสัยเดียวก็คือว่าในการป้องกันลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความงุ่มง่ามในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหายHow to Collect the Money People Owe You Description

HOW TO COLLECT THE MONEY PEOPLE OWE YOU is a complete credit and collections guide for the small business and individual – an invaluable resource that will help you establish effective credit policies, collect overdue bills quickly, and increase the money available to you. The book includes sample scripts for collection phone calls, sample collection letters, and important legal guidelines so you avoid the pitfalls of trying to collect.

The book shows you when and how to:
– Send polite reminder notices and stronger letters
– Make a collection phone call
– Hire a collection agency or attorney
– Determine whether to extend credit and how much
– Collect overdue account and maintain good will
– Workwith customers facing hard times
– Collect from impossible deadbeats


Tag How to Collect the Money People Owe You: How to Collect the Money People Owe You,แนะนำ , รีวิว , How to Collect the Money People Owe You