แนะนำ The Memory Bank: Money in an Unequal World

October 31, 2016 Off By admin
บัตรเงินออม – หากคุณปรารถนาที่จะมันส์อัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณสมรรถลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการให้ทุนในช่วงใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับรองบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกลงอาญาถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นใส่กลอนในงวด

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนค้างว่าการรวมเงินกู้นักศึกษาไม่จำต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่พิทยาลัย ในความเป็นจริงมีประโยชน์มากมายที่ได้รับการดำเนินต่อในขณะที่คุณยังคงอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนิสิตขณะที่อยู่ในโรงเรียนสามารถหดหนี้ก่อนที่คุณจะขึ้นต้นในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดแรกเริ่มชาคริตสิ่งจูงใจเมื่อคุณทำงบการเงินรวมเงินให้กู้ ในฐานะที่เราเข้าใกล้จุดสุดสิ้นของวิทยาลัยภารกิจของเขาที่คุณได้ไม่ต้องคลางแคลงใจจำนวนของใบปลิว, หนังสือและอีเมล์เกี่ยวกับการรวมเงินให้สินเชื่อของคุณ แต่ละ หุ้นส่วน มีเหตุผลที่คุณควรจะไปกับพวกเขาเพื่อการรวมของพวกเขาใด ๆ อย่างไรก็ตามคุณควรทราบว่าบางครั้งมีหลายจับให้คำมั่นเหล่านั้นทั้งหมด ปัญญาเกี่ยวกับการจับสามารถลุ้นให้คุณเตรียมตัวความพร้อมที่จะทำให้การตัดสินใจที่ฉลาดในการควบรวมกิจการของเงินกู้ อย่าวางการควบรวมธุรกิจแรกของการแลกเปลี่ยนที่ตกอยู่ในตักของคุณ คิดทบทวนอย่างละเอียดตัวเลือกที่ถูกส่งไปยังคุณเป็นจุดท้ายที่สุดที่ต้องรอบคอบกับการกลับตาลปัตรที่อยู่อีเมลของคุณหรือเปลี่ยนที่ หนึ่งหรือสองอักษรผิดหรือเลว, ทิศทางที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณจับจ่ายใช้สอยในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน เช่นนั้นจึงไม่รู้ของ กองกลาง ใด ๆ ที่มีอย่างครัดเคร่งเพื่อทำร่วมกับความเกื้อกูลผ่านทางอีเมล์The Memory Bank: Money in an Unequal World Description

A thorough examination of currency and its relationship to geopolitics, economic position, and the internet. This is an interesting study of money and the distribution of power and wealth.


Tag The Memory Bank: Money in an Unequal World: The Memory Bank: Money in an Unequal World,Review , แนะนำ , The Memory Bank: Money in an Unequal World