แนะนำ Credit, Money and Macroeconomic Policy: A Post-Keynesian Approach (New Directions in Modern Economics)

October 21, 2016 Off By admin
กองทุนรวม – คำตอบที่สถิรที่สุดที่จะ “ฉันจะอุดหนุนเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี ทุนเดิมรวมเอื้ออำนวยให้คุณสระเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะซื้อของหุ้นของความหลากของ กองกลาง มีผู้จัดการกองทุนรวมที่จัดการเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะปรับไปซื้อความมากมายของหุ้นเหตุฉะนี้หากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียดุลภาค เงินลงทุนที่หนึ่งในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสัมพันธน์ที่จะแบกรับโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายด้วยว่าการบริหารบัญชีของคุณ

Credit, Money and Macroeconomic Policy: A Post-Keynesian Approach (New Directions in Modern Economics) Description

With recent turmoil in financial markets around the world, this unique and up-to-date book addresses a number of challenging issues regarding monetary policy, financial markets and macroeconomic policy. While some of the chapters address the recent crisis as well as adjustments to the Basel Accord, others analyze the required changes to the conduct of monetary and fiscal policies. The distinguished authors offer an in-depth and comprehensive analysis of macroeconomics and provide alternative policies to deal with a number of persistent modern-day problems. Offering an interesting analysis of current economic issues from a Post-Keynesian perspective, this book will appeal to academics and graduate students of macroeconomics and financial markets.มีหลายวิธีที่คุณจะได้มาเงินกู้รวมเป็น คุณอาจจะได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณออกเสียงที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจจานุกิจจะส่งผลอย่างมากต่อการตะเวน จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ความคิดก็คือว่ามันใช้คราวเพียงหนึ่งการไขปัญหาเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามเป็นประจำกำไรจากการควบรวมกิจการค้าของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานศึกษาคือการที่คุณสามารถเบี่ยงบ่ายการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในการฝักใฝ่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ปกปักรักษาไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลั่นกลอนเหยื่อโฉลกน้อยของอัตราที่ปุ๊บของการทวีเป็นจุดหลังสุดที่ต้องยับยั้งกับการผันแปรที่อยู่อีเมลของคุณหรือขยับ หนึ่งหรือสองตัวอักษรผิดหรือเลว, ทิศทางที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณจ่ายในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป ฉะนั้นจึงไม่รู้ของ หุ้นส่วน ใด ๆ ที่มีอย่างเคร่งครัดเพื่อลงมือร่วมกับเอ็งผ่านทางอีเมล์


Tag Credit, Money and Macroeconomic Policy: A Post-Keynesian Approach (New Directions in Modern Economics): Credit, Money and Macroeconomic Policy: A Post-Keynesian Approach (New Directions in Modern Economics),รีวิว , Reviews , Credit, Money and Macroeconomic Policy: A Post-Keynesian Approach (New Directions in Modern Economics)