เรื่อง The End of Banking: Money, Credit, and the Digital Revolution

December 9, 2016 Off By admin
การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนคือการบวกของเงินให้สินเชื่อนักศึกษาหลายคนและจะทำเพื่อกระเหม็ดกระแหม่เงินในดอกและเพื่อความคล่องของการสังคายนายเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรตระหนักเกี่ยวกับการควบรวมภารกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลที่คุณละโมบในการตกลงใจเช่นเดียวกับสิ่งให้เชื่อมั่นว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบการศึกษาก่อนที่คุณจะลงมือสำหรับสภาวะเฉพาะของคุณ ในกรณีโดยมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปเบื้องหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้มาการออกเงินแม้จะเป็นผลได้ที่ดี แท้ที่จริงมันอาจจะต่างกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเป็นจุดท้ายที่สุดที่ต้องพิถีพิถันกับการพลิกที่อยู่อีเมลของคุณหรือเคลื่อนย้าย หนึ่งหรือสองตัวพิมพ์ผิดหรือเลว, ทิศทางที่มิชอบของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณจำหน่ายในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ของ กงสี ใด ๆ ที่มีอย่างเอาจริงเพื่อดำเนินกิจการร่วมกับแกผ่านทางอีเมล์หุ้น – นี่คือพระชนนีของเงินลงเงินทั้งหมดทั้งตัวในขณะที่คุณลงทุนเงินของคุณเกี่ยวกับหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่แปลกแยกกันตามราคาของหุ้นในท้องตลาดหุ้น ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะจัดหามาเงินผกผวนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีครั้งในการจัดหามาผลตอบแทนมากถ้าหุ้นปฏิบัติหน้าที่ล้ำกัน การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กงสี และ ups และดาวน์ในการวางตนหุ้นโดยตรงจะส่งผลพวงต่อการลงทุนของคุณ ดังนี้หากคุณจริงๆกระตือรือร้นในการตอบปัญหาที่ว่า “ฉันจะให้เงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันของคุณในเอกสารถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดใหญ่


The End of Banking: Money, Credit, and the Digital Revolution Description


There is an alternative!

In this thought-provoking book, Jonathan McMillan dissects banking to reveal its inner workings. He cuts through the complexity of modern finance and explains how banking almost crashed our financial system. Banking is broken, and McMillan reveals why we can no longer fix it.

The digital revolution turns out to be the game changer that calls for the end of banking. But McMillan refrains from merely pointing out flaws. Building on economic research and a rigorous analytical approach, he goes on to provide an innovative blueprint for a modern financial system.

The End of Banking transforms our understanding of the financial system. It identifies the root cause of today’s problems with banking and presents a solution that stands out against existing reform proposals.

We can do better than banking

Product Tag The End of Banking: Money, Credit, and the Digital Revolution: The End of Banking: Money, Credit, and the Digital Revolution,Review , เรื่อง , The End of Banking: Money, Credit, and the Digital Revolution