เรื่อง Get Your Sexy On: A CEO’s Guide to Increase Intimacy and Income

July 6, 2019 Off By admin
การลงทุนมาพร้อมมูลกับอันตรายของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีฤๅอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการบรรลุกลยุทธ์ทางการเงินของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระแหม่ที่ดีหรือมีที่เพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงยุคที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังดูทางเลือกการลงทุนเลิกให้คุณ บางส่วนของหนทางการลงทุนที่คุณอย่างเคร่งครัดสามารถวิเคราะห์มีดังนี้:

สินเชื่อรวม – ประกาศ มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่พิทยาลัยมีความโน้มเอียงที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปีขอยืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยให้สำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายของคุณ เมื่อครอบคลุมได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะอดออมเงินผ่านการควบรวมการงานกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการรวมเงินกู้นักเรียนคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินเต็มจำนวนเครดิตประโยชน์ การรวมหนี้เงินกู้นักเรียนของคุณอาจจะทำมากกว่าเพียงแค่การตัดทอนหนี้ระยะยาวของคุณ เรื่องจริงก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณบวกแต้มเครดิตของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะโปรดให้คุณซื้อรถที่ดีกว่าได้รับการบ้านที่คุณหมายหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ แย่ แต่กรรมวิธีที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถโปรดให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือไม่ คิดทบทวนบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดชั้นเครดิตสาธยายกลอุบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนบรรพบุรุษหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิทักษ์เป็นเงินกู้นักเรียน
Get Your Sexy On: A CEO’s Guide to Increase Intimacy and Income Description


What does it take to create a successful business from the ground up?How can thought leaders emerge in a competitive environment while keeping their families intact? There are secrets that the leaders of every great company have been utilizing for generations.

As they were used in the past, these secrets have kept the rich rich and the poor poor.Today the secrets are being unlocked by the masses (middle class and poor).As they are unlocked many middle class are still caught in the trenches of hard work while executives are consumed with struggling to keep a profittheir teams require better pay.Around the world the new economy is creating new dynamics for everyone.Leaders must take a new look at pricing to stay afloat.

In this engaging look at leadership and wealth business consultant, Marian Hobson, pulls the veil off of the keys to creating sustainable wealth for all nations.

Get Your Sexy On is written in the unique style of a fictional short-story and non-fiction workbook.

In the fictional story Daniel is a busy executive with many connections and a happy life living in Midtown Manhattan with his wife Julianna and two sons, Zach and Hunter.Everything is going well, or so it seems.When his main client gives him the boot Daniel has to learn a new way to live and work.

Daniel discovers that his life may not have been as perfect as he thought.His work contacts feel sorry for him but don’t really connect.His wife tells about problems he was oblivious to.Even Zach and Hunter show Daniel what they truly think of him, which reveals a lot.

Like many people in the middle of their life Daniel is forced to discover his true inner workings.What does he stand for? What drive does he have to create new business and how will he function in a completely new setting?These questions are addressed both for Daniel and for the busy executive who reads this book.

In the nonfiction section of Get Your Sexy On: A CEO’s Guide to Increase Intimacy and Income lies the ultimate workbook for anyone who wants to create steady consistent income, loyal productive employees and deeply intimate personal life (bedtime secrets that will make you laugh).Based on the 2 decades of work of the author, Marian Hobson,in leadership development and team building programs.It outlines simple techniques all executives and business leaders can use to raise their energy, connect at a deep level with their teams and increase their cash-flow and productivity.

Get Your Sexy On is destined to lead the personal development industry in a new direction.

If you are a busy executive hoping to prevent divisions in your company. Read and use this book for guidance, especially chapters 1 and 4.

If you are a starving entrepreneur who wants to actually get their product to market and get their market share, discover the secrets of this book in chapter 5.

If you wonder why you have feel disconnected from everyone, even in a crowd, learn that you are not the only one who has felt this way and how you can use those feelings to become a thought leader in chapter 3.

If you are a driven individual who feels like they are caught in the rat race of life, spinning and spinning but never accomplishing the big goals you dream of, pay attention to chapters 1 and 7.

The book will be published on Kindle, Audible and in print on different days.If you want to learn of special pricing days for each edition register at www.profitonfire.com.You can also receive your first chapter of both the fiction and nonfiction portions of the book there.You will also be connected with videos and special information about how to incorporate the teachings of Get Your Sexy On .Tag Get Your Sexy On: A CEO’s Guide to Increase Intimacy and Income: Get Your Sexy On: A CEO’s Guide to Increase Intimacy and Income,Reviews , เรื่อง , Get Your Sexy On: A CEO’s Guide to Increase Intimacy and Income