เรื่อง A Treatise on Money: The Pure Theory of Money and The Applied Theory of Money. Complete Set

September 6, 2016 Off By admin
การลงทุนมาพร้อมทั้งกับวิกฤติของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีอะไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลจากการลุวัตถุประสงค์ทางการคลังของคุณ หากคุณมีการกระเบียดกระเสียรที่ดีหรือมีพื้นที่เพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงกาลเวลาที่คุณอย่างขึงขังดูช่องทางการลงทุนแงะให้คุณ บางส่วนของทางเลือกการลงทุนที่คุณอย่างเคร่งครัดสามารถพิจารณามีดังนี้:

มีหลายกรรมวิธีที่คุณจะได้รับเงินกู้รวมเป็น คุณศักยได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณคัดที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจการค้าจะมีผลอย่างมากต่อการสัญจร จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา พระราชดำริก็คือว่ามันใช้กาลเวลาเพียงหนึ่งการสังคายนายเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามปรกติค่าจากการควบรวมภารกิจของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานศึกษาคือการที่คุณสามารถหลบมุมการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความเอาใจใส่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติขยายอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ดูแลไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและล็อคเหยื่อโชคน้อยของอัตราที่ปรูดปราดของการขยายเป็นจุดทีหลังที่ต้องพิถีพิถันกับการผันที่อยู่อีเมลของคุณหรืออพยพ หนึ่งหรือสองลายลักษณ์อักษรผิดหรือเลว, ทิศทางที่ไม่ถูกต้องของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณเบิกในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป ครั้นแล้วจึงไม่รู้ของ กองกลาง ใด ๆ ที่มีอย่างเด็ดขาดเพื่อทำการทำงานร่วมกับประสกผ่านทางอีเมล์A Treatise on Money: The Pure Theory of Money and The Applied Theory of Money. Complete Set Description

2011 Reprint of 1930 Two Volume American Edition.Complete. Two volumes bound into one.Volume One:”The Pure Theory of Money”. Volume Two: “The Applied Theory of Money”.Full facsimile of the original edition, not reproduced with Optical Recognition Software.Volumes One and Two of Keynes’ classic work published in a handy one volume format. Exact facsimile of the original Edition. Keynes had begun a theoretical work to examine the relationship between unemployment, money and prices back in the 1920s. The work was originally published in 1930 in two volumes. We reproduce this two volume edition in one volume. A central idea of the work was that if the amount of money being saved exceeds the amount being invested – which can happen if interest rates are too high – then unemployment will rise. This is in part a result of people not wanting to spend too high a proportion of what employers pay out, making it difficult, in aggregate, for employers to make a profit.


Tag A Treatise on Money: The Pure Theory of Money and The Applied Theory of Money. Complete Set: A Treatise on Money: The Pure Theory of Money and The Applied Theory of Money. Complete Set,Review , แนะนำ , A Treatise on Money: The Pure Theory of Money and The Applied Theory of Money. Complete Set