รีวิว Why You’re Broke: Your Get Rich Guide To Personal Budgeting, Being Debt Free & Frugal Living How Your Mind Is Making You Rich Not Your Money

September 18, 2018 Off By admin
ก่อเงินได้ด้วยเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ประจักษ์ในแห่งหน เจตนาทางการเงินที่หนักแน่นและบริสุทธิ์แนะลู่ทางคุณในการคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมว่าในท้ายที่สุดจะนำไปสู่​​การเติบใหญ่ในผลได้การให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำเสน่ห์เงิน แต่การบังคับสมัยและโดเมนของการออกทุนมีบทบาทเด่นมาก


Why You’re Broke: Your Get Rich Guide To Personal Budgeting, Being Debt Free & Frugal Living How Your Mind Is Making You Rich Not Your Money Description

Download FREE with your Kindle Unlimited membership!

So you want to get rich?

Where The Money Is And How To Get It

If you are struggling to make money or create the wealth, you think you deserve this book might just be the answer you have been looking for. If you action what you learn that is.Money is not this elusive thing we need to chase. You can have all the money you want simply by planning to make it happen. Inside you will discover the tips needed to live a frugal but rich life full of the things you need to feel fulfilled.

Frugal & Rich

Frugal living to me does not mean living without. It means spending my money in ways that provide me the maximum value. I do not spend frivolously. I plan out what I need and balance it with what I want with a focus on making even more money.I still take vacations, indulge in good food and enjoy nice things. All without going broke. This happens with proper goal setting and budgeting which are simple to do but take work to set up. When you have clearly defined goals, you will not blow your money on items that cause you to have buyer’s remorse.No matter how deep you are in debt, you are going to find the tips inside needed to change your life but you need to use them. There is no overnight solution to excessive spending but once you change how you look at money, you will discover how to create more of it.

Personal Budgets

It amazes me how many people understand why you need a budget in a business but do not think the same principles apply to your personal finances. The formula is the same: Money in, money out and money creation.Setting up a personal budget is laid out inside along with techniques that allow you to maximize every penny you earn. The starting point is to ensure you are not spending more than you make. If you are, you need to eliminate some spending. The next step is identifying how you can make more money.Make more money or make the money you earn go further. The latter comes from watching out for sales, knowing what you buy for goods each month, shopping around for the best rates and in general being frugal.The first one comes from realizing your value and also where you need to improve your skills. Do you have what employers are looking for? If not go get it. With the internet today, you can learn about any topic imaginable for free. The excuse of not having access to the knowledge you need to succeed doesn’t exist anymore.Once you are finished reading this book take the time to create your personal budget and then get to living it. Become the person you need to be in order to create wealth and you will never be broke again.

Are You Ready?

If you want to end your financial struggles and discover how to live a frugal, rich life, this book is for you.Scroll up and hit the buy button today!

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนไว้ใจว่าการรวมเงินกู้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นจริงมีคุณประโยชน์มากมายที่ได้รับการดำเนินต่อในขณะที่คุณยังมีอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในพิทยาคารสามารถหดหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงต้นตอเครดิตอรรถประโยชน์ การรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียนของคุณสามารถทำมากกว่าเพียงแค่การดึงลงหนี้ระยะยาวของคุณ ที่แท้ก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณทดคะแนนเงินเชื่อของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะช่วยให้คุณจับจ่ายรถที่เหนือชั้นกว่าได้มาการบ้านที่คุณตั้งใจหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ลดลง แต่กลยุทธ์ที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถสนับสนุนให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณใช่ไหม ดูบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดเกรดเครดิตเสนอเป็นจุดสุดท้องที่ต้องละเอียดลออกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของคุณหรือเขยิบ หนึ่งหรือสองตัวหนังสือผิดหรือเลว, แนวที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณแบ่งในราคา คุณอาจสูญเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน ดังนี้จึงไม่รู้ของ บริษัท ใด ๆ ที่มีอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อจัดการร่วมกับความเกื้อกูลผ่านทางอีเมล์Product Tag Why You’re Broke: Your Get Rich Guide To Personal Budgeting, Being Debt Free & Frugal Living How Your Mind Is Making You Rich Not Your Money: Why You’re Broke: Your Get Rich Guide To Personal Budgeting, Being Debt Free & Frugal Living How Your Mind Is Making You Rich Not Your Money,Review , เรื่อง , Why You’re Broke: Your Get Rich Guide To Personal Budgeting, Being Debt Free & Frugal Living How Your Mind Is Making You Rich Not Your Money